Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–травень 2019 року

- 15.07.2019 15:03
Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–травень 2019 року

Повідомлення головного управління статистики у Чернівецькій області

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 травня п.р., за оцінкою, становила 902,8 тис. осіб.
У січні–квітні п.р. чисельність наявного населення зменшилась на 1529 осіб за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1424 та 105 осіб).
Кількість живонароджених у січні–квітні п.р. становила
2651 особу, померлих – 4075 осіб.

Ринок праці
(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня п.р. становила 6,2 тис. осіб і порівняно з кінцем квітня п.р. збільшилася на 4,1%.
Майже половину (48,1%) від загальної кількості безробітних становили жінки.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець травня п.р. становила 1582 одиниці, що на 0,6% менше порівняно з квітнем п.р.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з кінцем квітня п.р. не змінилося і наприкінці травня п.р. становило 4 особи.
Середньооблікова кількість безробітних, які в травні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в травні п.р. збільшився порівняно з квітнем п.р. на 3,9% і становив 2752 грн, що в 1,5 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–травень п.р. становила 7416 грн і зросла порівняно з січнем–травнем 2018р. на 17,2%.
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–травень п.р. порівняно з січнем–травнем 2018р. становив 108,9%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом травня п.р. зменшилась в 4,3 раза або на 330,7 тис.грн і на 1 червня п.р. становила 100,6 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 червня п.р. становив 0,01% від фонду оплати праці, нарахованого за травень п.р.
Уся сума боргу припадала на підприємство-банкрут сфери оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Соціальний захист

У січні–травні п.р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 40591 домогосподарству.
Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–травні п.р. становила 13619,9 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в травні п.р. становив 29,6 грн (у травні 2018р. – 100,4 грн).
У травні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 28406 домогосподарств (9,3% від загальної кількості домогосподарств області).
Cубсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–травні п.р. призначено 8803 домогосподарствам.
У січні–травні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 31650,0 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство в травні п.р. становив 3367,4 грн (у травні 2018р. – 3561,1 грн).
У cічні–травні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1076,0 млн.грн, що становило 94,4% нарахованих за цей період сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області у січні–травні п.р. становив 104,1% (у січні–травні 2018р. – 104,0%).
З початку року ціни на продукти харчування зросли на 7,2%. Суттєво подорожчали овочі (на 56,5%), фрукти (на 24,1%), хліб (на 7,1%), сир і м’який сир (творог) (на 6,0%), масло (на 4,6%), Крім цього зросли ціни на рибу та продукти з риби (на 2,9%), макаронні вироби (на 2,7%), цукор
(на 2,6%), молоко (на 1,5%), м’ясо та м’ясопродукти (на 1,2%). У той же час знизились ціни на яйця (на 40,3%) та олію соняшникову (на 3,1%).
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я (на 0,5%) викликане збільшенням вартості послуг лікарень (на 3,1%), амбулаторних послуг
(на 1,7%).
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 0,2%, що зумовлено збільшенням тарифів на послуги з каналізації (на 14,0%) та водопостачання (на 6,5%), цін на утримання та ремонт житла (на 1,1%). Водночас відбулося зменшення розміру плати за природний газ (на 1,5%).
У сфері освіти ціни зросли на 0,2% за рахунок підвищення вартості навчання на курсах іноземних мов (на 1,8%).
Зростання цін на транспорт у цілому на 0,1% пов’язане з підвищенням вартості послуг із перевезень приміським поїздом (на 25,8%), літаком (на 10,7%), міжміським поїздом (на 10,6%), таксі (на 1,3%) та приміським автобусом (на 0,5%). Разом з цим, спостерігалось зниження цін на паливо та мастила на 0,8% та транспортні засоби – на 1,9%.

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2018р. становив 106,6%.
Індекс промислової продукції у добувній та переробній промисловості становив 110,8%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 94,3%, у переробній промисловості – 111,3%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2018р. склав 124,2%.
Порівняно з січнем–травнем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився на 34,9%, у т.ч. у текстильному виробництві – в 1,7 раза, у виробництві одягу – на 20,1%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 98,9%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 99,1%.
Індекс промислової продукції в січні–травні п.р. проти січня–травня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 92,5%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 102,3%,
у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 103,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 101,5%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 72,1%.
Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2018р. склав 151,8%, у т.ч.
у виробництві машин та устатковання – 133,3%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2018р. індекс промислової продукції склав 100,1%, у т.ч. у виробництві електроенергії –100,9%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–травні п.р. порівняно з січнем–травнем 2018р. становив 102,0%.
У січні–травні п.р. господарствами всіх категорій вироблено
21,6 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 6,2% більше, ніж у січні–травні 2018р., 88,5 тис.т молока (на 4,6% менше) та 138,1 млн.шт яєць (на 4,8% більше).
За розрахунками, на 1 червня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 92,4 тис. голів великої раготої худоби (на 3,5% менше, ніж на 1 червня 2018р.), у т.ч. 51,9 тис. корів (на 4,8% менше), 168,0 тис. свиней (на 11,6% більше), 59,6 тис. овець та кіз (на 0,3% більше), птиці – 3,7 млн. голів (на 2,7% більше).

Будівництво

У січні–травні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив
527,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–травнем 2018р. становив 101,8%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 89,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 7,3% та 2,9% відповідно.

Зовнішня торгівля

Обсяг експорту товарів у січні–квітні п.р. становив 75,9 млн.дол. США, імпорту – 60,9 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2018р. обсяг експорту збільшився на 14,2% (на 9,5 млн.дол.), імпорту – в 1,5 раза
(на 21,5 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 15,0 млн.дол. (у січні–квітні 2018р. також позитивне – 27,1 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,25 (у січні–квітні 2018р. – 1,69).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 82 країн світу.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 55,3 млн.дол. або 72,8% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–квітня 2018р. на 8,1%.
Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Польщі, Німеччини, Греції, Франції, Італії та Нідерландів.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Туреччини, Білорусі та Молдови.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 39,2 млн.дол. або 64,3% від загального і збільшився проти січня–квітня 2018р. в 1,7 раза.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини, Польщі, Литви, Болгарії та Італії.
Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Туреччини, Китаю, Російської Федерації та США.
Основу товарної структури обласного експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.
Основу товарної структури обласного імпорту складали засоби наземного транспорту, механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.) у січні–травні п.р. становив 5887,7 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) у порівнянні з січнем–травнем 2018р. становив 100,8%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–травні п.р. становив 3131,8 млн.грн і в порівнянних цінах збільшився проти обсягу січня–травня 2018р. на 0,9%.

Транспорт

У січні–травні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 566,7 млн.ткм. У порівнянні з січнем–травнем 2018р. вантажооборот збільшився на 19,5%.
Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 917,5 тис.т, що на 6,2% більше від обсягу січня–травня 2018р.
Пасажирським транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 345,6 млн.пас.км, що на 7,2% менше від обсягу січня–травня 2018р.
Пасажирським транспортом скористалось 23,5 млн пасажирів, що порівняно з січнем–травнем 2018р. менше на 9,3%.
Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні–травні п.р. становив 276,9 млн.пас.км або 80,1% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 11,2 млн пасажирів або 47,7%. Порівняно з січнем–травнем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 8,8%, обсяги пасажирських перевезень – на 17,7%.

 

Головне управління статистики у Чернівецькій області


Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На кордоні у Путилі підстрелили пасажира контрабандиста На прикордонній зоні правопорушник намагалися безперешкодно перетнути кордон. Під
- 18.08.2019 13:57
Продається Всеукраїнський Благодійний фонд Продається діючий Всеукраїнский Благодійний фонд.
- 18.08.2019 13:36
Як оспорити позов колектора на борг? ОВ «Вердикт Капітал» програло справу через відсутність фінансової ліцензії та необхідних доказів
- 14.08.2019 12:52
На конях та з пострілами! Зупинено тисячі пачок сигарет Із пострілами у повітря, на Буковині прикордонникам Чернівецького загону довелося зупиняти «кінний караван» із понад десятьма тисячами пачок сигарет.
- 14.08.2019 10:56
Град в Сторожинці Зруйнував дахи і пошкодив автомобілі: під Чернівцями випав град розміром з куряче яйце (фото і відео) Град
- 14.08.2019 09:52
В Росії другий Чорнобиль, все приховують? 9 серпня військові закрили для цивільних суден район Двінського затоки, де стався вибух.
- 12.08.2019 13:29
Знайомства в Tinder: що може статися? Рауз почала листуватися з Джілетта в лютому 2017 року. За його словами, він працював в сфері
- 12.08.2019 10:45
На горі Томнатик пройшов дводенний фестиваль «Pamir Fest». Працівники поліції цілодобово несли службу Упродовж, 10 та 11 серпня, працівники Путильського відділення поліції спільно з Кіцманським відділом
- 12.08.2019 10:40
Евгений Червоненко: Зеленский - лох В эфире ток шоу МАГА Евгений Червоненко в интервью ведущему сказал: Не побоюсь этого слова - Зеленский - лох в государственном управлении. Пусть на меня Луценко возбудит дело".
- 12.08.2019 09:54
Буковинські поліцейські повернулися із зони операції Об’єднаних сил Заступник начальника ГУНП в Чернівецькій області Ігор Доголіч вручив бійцям подяки за те, що вони
- 09.08.2019 10:37

Всі новини