Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–квітень 2019 року

- 05.06.2019 15:31
Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–квітень 2019 року

Населення

Чисельність наявного населення області на 1 квітня п.р., за оцінкою, становила 903,2 тис. осіб.
У січні–березні п.р. чисельність наявного населення зменшилась на 1196 осіб за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 1159 та 37 осіб).
Кількість живонароджених у січні–березні п.р. становила 2025 осіб, померлих – 3184 особи.

Ринок праці
(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних наприкінці квітня п.р. становила 6,0 тис. осіб, що на 1,6% менше, ніж на кінець березня п.р.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець квітня п.р. становила 1591 одиницю, що на 2,0% менше в порівнянні з березнем п.р.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) порівняно з кінцем березня п.р. не змінилося і наприкінці квітня п.р. становило 4 особи.
Середньооблікова кількість безробітних, які у квітні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 4,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у квітні п.р. зменшився порівняно з березнем п.р. на 6,4% і становив 2649 грн, що в 1,6 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–квітень п.р. становила 7318 грн і зросла порівняно з січнем–квітень 2018р. на 17,8%.
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–квітень п.р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 109,6%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом квітня п.р. зросла на 48,8% або на 141,5 тис.грн і на 1 травня п.р. становила 431,3 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 травня п.р. становив 0,1% від фонду оплати праці, нарахованого за квітень п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,1% у закладах освіти до 0,2% – у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.
На 1 травня п.р. загальна сума боргу розподілилася між підприємствами оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (22,6%) та закладами освіти (77,4%).
На економічно активні підприємства області припадало 77,4% загальної суми боргу та 22,6% – на підприємства-банкрути.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств протягом квітня п.р. зросла в 1,7 раза або на 138,6 тис.грн і на 1 травня п.р. становила 333,7 тис.грн. Уся сума боргу економічно активних підприємств припадала на заклади освіти.

Соціальний захист

У січні–квітні п.р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 19270 домогосподарствам.
Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні п.р. становила 12988,1 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні п.р. становив 154,2 грн (у квітні 2018р. – 200,6 грн).
У квітні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 65310 домогосподарств (21,3% від загальної кількості домогосподарств області).
Cубсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–квітні п.р. призначено 6305 домогосподарствам.
У січні–квітні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 23238,2 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у квітні п.р. становив 3690,3 грн (у квітні 2018р. – 2654,9 грн).
У cічні–квітні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 912,7 млн.грн, що становило 87,2% нарахованих за цей період сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області у січні–квітні п.р. становив 103,0% (у січні–квітні 2018р. – 104,4%).
З початку року ціни на продукти харчування зросли на 5,4%. Найбільш суттєво подорожчали овочі (на 46,0%). Крім цього зросли ціни на фрукти (на 8,0%), хліб (на 5,9%), сир і м’який сир (творог) (на 5,8%), масло (на 4,2%), молоко (на 3,2%), рибу та продукти з риби (на 2,5%), цукор (на 2,4%) та макаронні вироби (на 2,2%). У той же час знизились ціни на яйця (на 28,0%) та олію соняшникову (на 2,8%).
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 0,6%, що зумовлено збільшенням вартості плати за каналізацію (на 11,6%), водопостачання (на 5,4%), утримання та ремонт житла (на 1,2%).
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я (на 0,2%) викликане збільшенням вартості послуг лікарень (на 3,0%), амбулаторних послуг (на 1,6%). Водночас спостерігалось зниження вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,3%.
У сфері освіти ціни зросли також на 0,2% за рахунок підвищення вартості навчання на курсах іноземних мов (на 1,8%).
При цьому відбулося зниження цін на транспорт (на 2,0%). Ціни на паливо та мастила знизились на 5,7%, на транспортні засоби – на 1,6%. Разом з цим подорожчали послуги із перевезень міжміським поїздом (на 14,4%), літаком (на 5,2%), таксі (на 1,3%) та приміським автобусом (на 0,5%).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 103,5%.
Індекс промислової продукції у добувній та переробній промисловості становив 112,7%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 101,6%, у переробній промисловості – 113,0%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. склав 130,3%.
Порівняно з січнем–квітнем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився в 1,7 раза, у т.ч. у текстильному виробництві – у 2,1 раза, у виробництві одягу – на 20,9%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 100,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 100,7%.
Індекс промислової продукції в січні–квітні п.р. проти січня–квітня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 81,6%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 104,2%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 100,0%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 107,5%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 78,2%.
Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. склав 153,8%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 132,4%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. індекс промислової продукції склав 90,3%, у т.ч. у виробництві електроенергії –81,5%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 102,5%.
У січні–квітні п.р. господарствами всіх категорій вироблено
17,4 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 5,7% більше, ніж у січні–квітні 2018р., 63,6 тис.т молока (на 4,7% менше) та 102,6 млн.шт яєць (на 6,0% більше).
За розрахунками, на 1 травня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 90,2 тис. голів великої раготої худоби (на 3,8% менше, ніж на 1 травня 2018р.), у т.ч. 51,8 тис. корів (на 5,0% менше), 153,9 тис. свиней (на 9,5% більше), 59,1 тис. овець та кіз (на 0,5% менше), птиці – 3,2 млн. голів (на 2,9% більше).

Будівництво

У січні–квітні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив 405,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2018р. становив 101,6%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 89,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 7,4% та 3,0% відповідно.
У січні–березні п.р. в області прийнято в експлуатацію 152,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 79,9% − в одноквартирних будинках, 20,1% – у будинках із двома й більше квартирами.
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла порівняно з січнем–березнем 2018р. збільшилась у 4,6 раза.
Прийнято в експлуатацію 1233 квартири. Середній розмір квартири становив 124,0 м2 загальної площі.
Крім того, у січні–березні п.р. в області прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 7,5 тис.м2, що в 6,4 р.б., ніж у січні–березні 2018р.

Капітальні інвестиції

У січні–березні п.р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 587,2 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 23,1% більше, ніж у січні–березні 2018р.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% від загального обсягу) освоєно в матеріальні активи.
Основну частку капітальних інвестицій за видами активів (81,3% від загального обсягу) становили інвестиції в нові активи, в які спрямовано 477,2 млн.грн. Витрати на капітальний ремонт становили 44,5 млн.грн (7,6% від загального обсягу), витрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію – 57,0 млн.грн (9,7%), витрати на активи, які були у використанні – 8,5 млн.грн (1,4%).
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються кошти населення на будівництво житла та власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно відповідно 45,4% та 31,0% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів, становила 11,2% від загального обсягу, коштів державного бюджету – 4,6%, кредитів банків та інших позик – 0,4%, інших джерел фінансування – 7,4%.
У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності більше половини від загального обсягу капіталовкладень (55,7%) спрямовано в будівництво. Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками в січні–березні п.р. освоєно 327,0 млн.грн капітальних інвестицій.
Промисловими підприємствами освоєно 72,4 млн.грн або 12,3% від загальнообласного обсягу інвестицій.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів у січні–березні п.р. становив 59,2 млн.дол. США, імпорту – 46,4 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. обсяг експорту збільшився на 20,9%, імпорту – в 1,6 раза. Позитивне сальдо становило 12,8 млн.дол. (у січні–березні 2018р. також позитивне – 19,6 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,28 (у січні–березні 2018р. – 1,67).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 79 країн світу.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 43,1 млн.дол. або 72,7% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–березня 2018р. на 14,0%.
Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Німеччини, Польщі, Греції, Франції, Італії та Болгарії.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Туреччини, Білорусі та Молдови.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 31,5 млн.дол. або 68,0% від загального обсягу і збільшився проти січня–березня 2018р. в 1,7 раза.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини, Польщі, Литви, Болгарії та Італії.
Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Туреччини, Китаю, Російської Федерації та США.
Основу товарної структури обласного експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.
Основу товарної структури обласного імпорту складали засоби наземного транспорту, механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.
У січні–березні п.р. експорт послуг становив 10808,8 тис.дол. США, імпорт – 404,4 тис.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт збільшився на 12,7%, імпорт – на 6,6%. Позитивне сальдо становило 10404,4 тис.дол. (у січні–березні 2018р. також позитивне – 9209,5 тис.дол.).
Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами з 63 країн світу.
У січні–березні п.р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, яких було реалізовано на 3853,2 тис.дол. (35,6% від загального обсягу експорту). Послуг, пов’язаних з подорожами, надано на 3052,3 тис.дол. (28,2%); послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг – на 2487,6 тис.дол. (23,0%); транспортних послуг – на 1353,4 тис.дол. (12,5%).
Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 6570,4 тис.дол. або 60,8% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–березня 2018р. на 8,6%.
Найбільші обсяги експорту послуг здійснювались до Румунії, Індії, Нідерландів та Канади.
Від зарубіжних партнерів підприємствами області найбільше було отримано ділових послуг – на 261,3 тис.дол. (64,6% від загального обсягу імпорту послуг) та транспортних – на 124,5 тис.дол. (30,8%).
Потреба в імпортних послугах задовольнялася, в основному, за рахунок послуг з Польщі, Туреччини, Німеччини, Великої Британії та Чехії.
Імпорт послуг із країн ЄС становив 306,2 тис.дол. або 75,7% від загального обсягу і збільшився проти січня–березня 2018р. на 0,1%.
У січні–березні п.р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 5389,7 тис.дол. США.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку області з початку інвестування, на 1 квітня п.р. становив 49562,7 тис.дол. З країн ЄС внесено 43059,6 тис.дол. (86,9% від загального обсягу по області) та з інших країн світу – 6503,1 тис.дол. (13,1%). З початку інвестування прямі іноземні інвестиції в область надійшли з 37 країн світу. До найбільших країн-інвесторів входили Нідерланди, Кіпр, Румунія, Італія, Ізраїль, Австрія, Туреччина та Естонія, на які припадало 83,4% від загального обсягу прямих інвестицій по області.
Майже половина (45,0% від загального обсягу) прямих інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджена на підприємствах промисловості – 22293,1 тис.дол.
Певну зацікавленість у іноземних інвесторів викликала сфера операцій з нерухомим майном, в якій акумульовано 12366,9 тис.дол. (25,0% від загального обсягу прямих інвестицій), підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 9609,4 тис.дол. (19,4%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–квітні п.р. становив 4,8 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) у порівнянні з січнем–квітнем 2018р. становив 103,9%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні п.р. становив 2,6 млрд.грн і в порівнянних цінах збільшився проти обсягу січня–квітня 2018р. на 4,1%.

Транспорт

У січні–квітні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 438,3 млн.ткм. У порівнянні з січнем–квітнем 2018р. вантажооборот збільшився на 20,3%.
Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 709,8 тис.т, що на 16,5% більше від обсягу січня–квітня 2018р.
Пасажирським транспортом у січні–квітні п.р. виконано пасажирооборот у обсязі 276,4 млн.пас.км, що на 6,4% менше від обсягу січня–квітня 2018р.
Пасажирським транспортом скористалось 18,6 млн пасажирів, що порівняно з січнем–квітнем 2018р. менше на 9,2%.
Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 222,1 млн.пас.км або 80,3% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 8,9 млн пасажирів або 47,7%. Порівняно з січнем–квітнем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 8,4%, обсяги пасажирських перевезень – на 19,3%.

Джерело: Головне управління статистики у Чернівецькій облас


Ключові слова: Статистика квітень 2019 Чернівці, Чернівецька обл квітень 2019

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–серпень 2019 року Повідомлення головного управління статистики у Чернівецькій області
- 09.10.2019 10:29
Вчені не змогли зрозуміти, звідки беруться наркотики в стічних водах Відкриті нещодавно високі концентрації амфетамінів, інших наркотичних засобів і звичайних ліків
- 07.10.2019 11:32
Министр экономики Украины Милованов: Украина не интересует, в экономике не понимаю На Украине откопали выступление тамошнего министра развития экономики..
- 07.10.2019 11:20
У Чернівцях арештовано підозрюваних у торгівлі зброєю та наркотиками 3-го жовтня, оперативники Управління стратегічних розслідувань та слідчі-детективи ГУНП в
- 07.10.2019 11:17
Програма Дня міста Чернівці 2019 святкові заходи з нагоди 611-ої річниці міста будуть проходити з 1 по 7 жовтня.
- 26.09.2019 15:45
Моніторинг закупівель Чернівецької області Протягом півроку оголошено 11 644 закупівлі загальною очікуваною вартістю
- 18.09.2019 10:47
У "ПриватБанку" стався масштабний збій Згідно з повідомленням, робота терміналів і "Приват24" повинна бути повністю відновлена ​​сьогодні до 20.30-21.00.
- 13.09.2019 21:02
Бумбокс видає новий альбом “Таємний Код: Рубікон” Про пісні, що потрапили до релізу, розповідає Андрій Хливнюк.
- 12.09.2019 16:44
Укрзалізниця хоче закрити 13 станцій у Чернівецькій області На Буковині залізниця не електрифікована, тому дизельні пасажирські потяги тут є
- 12.09.2019 15:27
Чоловік підпалив суху траву на подвір'ї: згоріли три будинки, п'ять авто, три гаражі і трактор. ФОТО 42-річний чоловік, не дивлячись на заборони та попередження від Державної служби з
- 12.09.2019 15:16

Всі новини