Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–березень 2019 року

- 06.05.2019 12:21
Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–березень 2019 року

Повідомлення Головного управління статистики у Чернівецькій області

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня п.р. становила 903,5 тис. осіб.
У січні–лютому п.р. чисельність наявного населення області зменшилась на 854 особи. Зменшення населення відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень (відповідно 801 та 53 особи).
Кількість живонароджених у січні–лютому п.р. становила 1402 особи, а померлих – 2203 особи.

Ринок праці
(за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня п.р. становила 6,1 тис. осіб і порівняно з кінцем лютого п.р. зменшилася на 3,4%.
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями (підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями) до державної служби зайнятості, на кінець березня п.р. становила 1624 одиниці, що на 16,4% більше порівняно з лютим п.р.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) протягом березня п.р. зменшилося на 1 особу і на кінець місяця становило 4 особи.
Середньооблікова кількість безробітних, які в березні п.р. отримували допомогу по безробіттю, становила 5,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю в березні п.р. збільшився порівняно з лютим п.р. на 8,3% і становив 2829 грн, що в 1,5 раза менше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (4173 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–березень п.р. становила 7193 грн і зросла порівняно з січнем–березнем 2018р. на 16,9%.
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–березень п.р. порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 108,8%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом березня п.р. збільшилася у 2,5 раза або на 175,5 тис.грн і на 1 квітня п.р. становила 289,8 тис.грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на
1 квітня п.р. становив 0,01% від фонду оплати праці, нарахованого за березень п.р. За видами економічної діяльності він коливався від 0,1% у закладах освіти до 0,2% – на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.
На 1 квітня п.р. загальна сума боргу розподілилася між підприємствами оптової і роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (32,7%) та закладами освіти (67,3%).
На економічно активні підприємства області припадало 67,3% загальної суми боргу та 32,7% – на підприємства-банкрути.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств протягом березня п.р. збільшилася в 8,7 раза або на 172,6 тис.грн і на
1 квітня п.р. становила 195,1 тис.грн. Уся сума боргу економічно активних підприємств припадала на заклади освіти.

Соціальний захист

У січні–березні п.р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 10533 домогосподарствам.
Сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні п.р. становила 11640,7 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні п.р. становив 1317,2 грн (у березні 2018р. – 373,1 грн).
У березні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 57784 домогосподарства (18,8% від загальної кількості домогосподарств області).
Cубсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні–березні п.р. призначено 40 домогосподарствам.
У січні–березні п.р. сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 118,7 тис.грн.
Призначень субсидій цього виду в березні п.р. не було.
У cічні–березні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 717,1 млн.грн, що становило 78,8% нарахованих за цей період сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області у січні–березні п.р. становив 102,3% (у січні–березні 2018р. – 103,6%).
З початку року ціни на продукти харчування зросли на 4,3%. Найбільш суттєво подорожчали овочі (на 28,8%), фрукти (на 10,8%), хліб (на 5,2%), сир і м’який сир (творог) (на 5,0%), молоко (на 3,2%), масло, риба та продукти з риби (на 2,8% по кожному виду). Крім цього зросли ціни на цукор (на 0,8%) та макаронні вироби (на 0,2%). У той же час знизились ціни на яйця (на 9,6%), олію соняшникову (на 2,6%), м’ясо та м’ясопродукти (на 0,3%).
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива стали дорожчими на 0,6%, що зумовлено збільшенням вартості плати за каналізацію (на 11,6%), водопостачання (на 5,4%), утримання та ремонт житла (на 0,7%).
У сфері освіти ціни зросли на 0,2% за рахунок підвищення вартості навчання на курсах іноземних мов (на 1,8%).
Підвищення цін у сфері охорони здоров’я (на 0,1%) викликане збільшенням вартості амбулаторних послуг (на 1,2%). Водночас спостерігалось зниження вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,1%.
Водночас відбулося зниження цін на транспорт (на 2,1%). Ціни на паливо та мастила знизились на 6,6%, транспортні засоби – на 0,7%. Разом з цим подорожчали послуги із перевезень міжміським поїздом (на 14,2%), літаком (на 5,2%), таксі (на 1,3%) та приміським автобусом (на 0,5%).

Промисловість

Індекс промислової продукції в січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 102,1%.
Індекс промислової продукції у добувній та переробній промисловості становив 112,4%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 87,3%, у переробній промисловості – 112,8%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2018р. склав 130,6%.
Порівняно з січнем–березнем 2018р. випуск промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів зменшився в 1,8 раза, у т.ч. у текстильному виробництві – у 2,4 раза, у виробництві одягу – на 15,1%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 103,0%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовленні виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 103,9%.
Індекс промислової продукції в січні–березні п.р. проти січня–березня 2018р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 84,3%.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 93,8%, у т.ч. у виробництві гумових і пластмасових виробів – 89,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 97,1%.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 67,9%.
Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2018р. склав 159,4%, у т.ч. у виробництві машин та устатковання – 160,4%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 88,2%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 79,4%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–березні п.р. порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 103,7%.
У січні–березні п.р. господарствами всіх категорій вироблено
12,4 тис.т м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), що на 1,1% більше, ніж у січні–березні 2018р., 42,4 тис.т молока (на 4,2% менше) та 67,0 млн.шт яєць (на 8,5% більше).
За розрахунками, на 1 квітня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 86,0 тис. голів великої раготої худоби (на 4,3% менше, ніж на 1 квітня 2018р.), у т.ч. 51,8 тис. корів (на 5,1% менше), 154,2 тис. свиней (на 9,8% більше), 52,2 тис. овець та кіз (на 1,2% менше), птиці – 3,1 млн. голів (на 4,6% більше).

Будівництво

У січні–березні п.р. обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області становив
302,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2018р. становив 95,0%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 91,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 6,3% та 2,5% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів у січні–лютому п.р. становив 37,5 млн.дол. США, імпорту – 33,9 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2018р. обсяг експорту збільшився на 16,2%, імпорту – в 1,9 раза. Позитивне сальдо становило 3,6 млн.дол. (у січні–лютому 2018р. також позитивне –
14,4 млн.дол.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,10 (у січні–лютому 2018р. – 1,81).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 73 країн світу.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
28,2 млн.дол. або 75,4% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–лютого 2018р. на 13,8%.
Серед країн ЄС найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Румунії, Німеччини, Франції, Польщі та Греції.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед інших країн світу були до Туреччини, Білорусі та Молдови.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 24,3 млн.дол. або 71,5% від загального обсягу і збільшився проти січня–лютого 2018р. у 2,2 раза.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснено з Румунії, Німеччини, Польщі, Литви, Болгарії та Італії.
Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю та Туреччини.
Основу товарної структури обласного експорту складали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини, текстильні матеріали та текстильні вироби, меблі, готові харчові продукти.
Основу товарної структури обласного імпорту складали засоби наземного транспорту, механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–березні п.р. становив 3,6 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) за січень–березень п.р. у порівнянні з січнем–березнем 2018р. становив 105,4%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 1,9 млрд.грн і в порівнянних цінах збільшився проти обсягу січня–березня 2018р. на 5,5%.

Транспорт

У січні–березні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 319,0 млн.ткм. У порівнянні з січнем–березнем 2018р. вантажооборот збільшився на 19,7%.
Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 512,4 тис.т, що на 21,4% більше від обсягу січня–березня 2018р.
Пасажирським транспортом у січні–березні п.р. виконано пасажирооборот у обсязі 211,5 млн.пас.км, що на 5,0% менше від обсягу січня–березня 2018р.
Пасажирським транспортом скористалось 13,8 млн пасажирів, що порівняно з січнем–березнем 2018р. менше на 9,6%.
Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив 170,9 млн.пас.км або 80,8% від загального обсягу пасажирообороту, обсяг пасажирських перевезень – 6,6 млн пасажирів або 47,6%. Порівняно з січнем–березнем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 6,9%, обсяги пасажирських перевезень – на 20,7%.

 

Головне управління статистики у Чернівецькій області


Будь-які зміни у тексті повідомлення повинні бути погодженні з Головним управлінням статистики у Чернівецькій області.


Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поїздка Яценюка на Буковину: "Слуги народу" вимагають від Шмигаль роз'яснень У зв'язку з цим в партії хочуть знати, на якій правовій підставі Яценюк користувався службовим літаком МВС
- 23.05.2020 16:26
У тих, хто заразилися коронавірусом виявили нові дивні симптоми У лікарні США надійшли шестеро молодих людей з загадковим запальним синдромом, ймовірно пов'язаних із зараженням коронавірусів.
- 22.05.2020 17:27
На Буковині ще 63 людини захворіли коронавірусів 63 нових випадки інфікування коронавирусной хворобою Covid-19 лабораторно підтвердилися
- 22.05.2020 16:24
Рада скасувала засідання через хворого на коронавірус депутата Голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради
- 20.05.2020 13:26
Анаферон - не ліки! Там немає діючої речовини! Виявляється, що дослідження «Анаферон дитячого» було опубліковано
- 19.05.2020 14:54
Названі найпопулярніші кінозлодій всіх часів Портал проаналізував відгуки критиків в сервісі RottenTomatoe///
- 18.05.2020 15:43
Поліцейські розкрили низку майнових злочинів, скоєних на території Чернівців Співробітники Чернівецького відділу поліції встановили осіб, причетних
- 15.05.2020 17:38
Володимир Зеленський звернувся до нації з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми здобули незалежну Українську державу
- 09.05.2020 13:39

Всі новини